اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
چهارشنبه 23 تیر 1400

حال و هوای خوبِ این روزهای اصفهان

این عکس را از خانم مریم دانش، دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی موسسه دریافت کردیم. برایمان نوشتند: «امروز صبح که برای پیاده روی کوتاه، کنار پل خواجو رفتم، واقعا روح تپندۀ زنده رود را احساس کردم .صحنۀ این پیرمرد اینقدر زیبا بود که باخودش سماور ذغالی، پارچ آب، وسایل صبحانه و... راهم آورده بود تا لحظۀ زیبایی را با تنهایی خودش عاشقانه و لذت بخش سپری کند. خیلی حسش خاص بود؛ از تنهایی اش نهایت لذت را می برد.»