اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 3 مرداد 1400

دوره مهارت آموزی، ویژه دانشجویان روان شناسی

انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی و  مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره  موسسه در راستای ارتقای مهارت آموزی دانشجویان روان شناسی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نموده است.  لازم به ذکر است که گواهی این کارگاه از طرف مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره موسسه تحت نظارت سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور صادر خواهد شد.