اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
چهارشنبه 26 مهر 1396

کارگاه آموزشی روشهای موثر تدریس جهت بهبود فرآیند تدریس

کارگاه آموزشی روشهای موثر تدریس جهت بهبود فرآیند تدریس در آموزش عالی برای اساتید محترم و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر گزار گردید.