اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 28 مرداد 1400

تمدید پذیرش بدون آزمون در مقطع کاردانی تا شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

ثبت نام بدون آزمون در مقطع کاردانی تا شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ در سایت سازمان سنجش