اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 21 شهریور 1400

آغاز واکسیناسیون دانشجویان

دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی علوم وفناوری سپاهان به اطلاع می رسانداز تاریخ ۱۸ شهریور۱۴۰۰، مانند سایر دانشجویان کشور، در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام نموده و محل واکسیناسیون خود را انتخاب و پس از دریافت پیامک از وزارت بهداشت، جهت دریافت واکسن با همراه داشتن کارت دانشجویی یا پرینت اشتغال به تحصیل و کارت ملی در تاریخ و زمان مقرر به مراکز تجمیعی واکسیناسیونی که در متن پیامک ذکر شده مراجعه نمایید.