اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 20 مرداد 1397

پذیرش دانشجو بدون آزمون و با آزمون(از طریق بررسی سوابق تحصیلی)

پذیرش دانشجو با کنکور و بدون کنکور در موسسه آموزش عالی علوم وفناوری سپاهان. مشاوره رایگان انتخاب رشته همه روزه از نیمه دوم مردادماه سال جاری