اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
دوشنبه 16 مهر 1397

ثبت نام بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته

پذیرش دانشجو بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی)در مقطع کارشناسی پیوشته در کلیه رشته ها به جز روانشناسی در موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان. آخرین مهلت ثبت نام پایان مهرماه می باشد. پذیرش دانشجو بدون آزمون (بر اساس سوابق تحصیلی)در مقطع کارشناسی پیوشته در کلیه رشته ها به جز روانشناسی در موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان. آخرین مهلت ثبت نام پایان مهرماه می باشد.