اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 13 بهمن 1398

ثبت نام بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی جهت تکمیل ظرفیت ترم بهمن

آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته جهت تکمیل ظرفیت ترم بهمن ۱۵ بهمن ماه می باشد.