اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
پنج شنبه 24 بهمن 1398

دریافت وام از صندوق رفاه

دانشجویان گرامی برای ثبت درخواست وام شهریه از صندوق رفاه به قسمت پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه مراجعه نمایید.