اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
یکشنبه 30 آذر 1399

پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی پیوسته

پيرو اطلاعيه مورخ 99/09/26 بدين وسيله به اطلاع متقاضيان ثبت‌نام و انتخاب رشته براي شركت در مرحله پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن ماه سال 1399 در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته براي گزينش در رشته‌هاي تحصيلي که پذيرش در آنها صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كتبي ديپلم) انجام مي شود به صورت اينترنتي از روز يکشنبه 99/09/30 آغاز و تا روز چهارشنبه 99/10/03 ادامه خواهد داشت. دفترچه راهنماي ثبت‌نام و جداول كدرشته محل هاي مربوط به پذيرش دوره مذکور از تاريخ 99/09/30 بر روي درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار خواهد گرفت. لذا متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي مربوط براي پذيرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصيلي سراسري بهمن ماه سال 99 در روزهاي فوق به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر 100 كدرشته) به روش اينترنتي، اقدام نمايند.