اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 13 دی 1399

پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی در موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان. ثبت نام کارشناسی ناپیوسته از روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ لغایت سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ و ثبت نام مقطع کاردانی از روز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ لغایت چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ از طریق سایت سازمان سنجش. 031-36530079 sepahan.ac.ir @sepahanofficial