اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
سه شنبه 12 اسفند 1399

نکوداشت آئین نوروزی با برپایی سفره هفت سین

نکوداشت آئین نوروزی با برپایی سفره هفت سین به همت سرکار خانم دکتر ایرانپور و سرکار خانم دکتر جمشیدیان در دانشگاه سپاهان.سپاس از تلاش آنان.