اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
news
شنبه 7 فروردین 1400

هفت سین روان شناسی

انجمن روان‌شناسی موسسه آموزش عالی سپاهان ضمن تبریک سال نو به شما همراهان عزیز، پیام‌آورِ چگونگی دستیابی به سبک زندگی سالم با تکیه بر هفت سینِ روان‌شناسی در سفره زندگی است.