اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

معاون آموزشی و تحصیلات

نام ونام خانوادگی: دکتر اصغر زینی اصفهانی

شماره تماس:36530241

داخلی: 103

مدیر کل آموزش

نام ونام خانوادگی: بدری زینی اصفهانی

شماره تماس:36530241

داخلی: 137

کارشناس آموزش- امور فارغ التحصیلان

نام ونام خانوادگی: سارا سیف الهی

شماره تماس:36530241

داخلی: 138

کارشناس آموزش

نام ونام خانوادگی: آناهیتا طاهری

شماره تماس:36530241

داخلی: 136