اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

اهمیت و ضرورت حسابداری

حسابداری که امروزه به زبان کسب و کار شهرت یافته است، یکی از علومی است که از گذشته بسیار دور،مورد استفاده انسان قرار گرفته است. مهمترین کارکرد حسابداری فراهم کردن گزارش‌های مالی مورد نیاز به منظور تسهیل انجام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است و به دلیل اهمیت آن در محیط اقتصادی کنونی، امروزه به عنوان یکی از رشته‌های مطرح دانشگاهی در دانشگاه‌‌های سراسر دنیا تدریس می شود و هر ساله دانشجویان بسیاری را به خود جذب می نماید.

مقاطع تحصیلی

رشته حسابداری در موسسه علوم  و فناوری سپاهان ابتدا با مقطع کاردانی شروع به کار کرد و پس از فراهم شدن شرایط و امکانات لازم توسعه یافت و دوره‌‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته  و در سال 95 کارشناسی ارشد راه‌اندازی شد.

بازار کار حرفه‌ای دانش آموختگان رشته حسابداری

 با توجه به وجود بازار کار مناسب برای دانش آموختگان این رشته و با عنایت به استعدادهای تحصیلی قابل توجه آن ها، دانش‌آموختگان حسابداری به سادگی وارد بازار کار حرفه ای در امور حسابداری، حسابرسی، بازار سرمایه، مالیاتی، بانکداری، می شوند.

همچنین رضایت مراکزی که با دانش آموختگان حسابداری این دانشگاه همکاری دارند، موجبات رشد و پیشرفت روزافزون آن‌ها را در سطوح دانشگاهی و حرفه‌ای فراهم کرده است. 

مدیران گروه حسابداری

مدیر گروه کارشناسی ارشد حسابداری

نام ونام خانوادگی:دکتر مریم صادقی

مرتبه علمی: استادیار

Email: Maryamsadeghi85@gmail.com

شماره تماس:36530241 داخلی: 158

مدیر گروه کارشناسی حسابداری

نام ونام خانوادگی: ندا رضاپی

مرتبه علمی: مربی

Email: nrezaei98@gmail.com

شماره تماس:36530241 داخلی: 158

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی:           حسابداری

کارشناسی ارشد:      حسابداری

سوابق پژوهشی:

ارائه مقاله

1- مقاله اي با عنوان  "ارزیابی سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی بر اساس قانون SOX-302 و  SOX-404"  ، همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

       2- مقاله اي با عنوان "سرمایه قکری دانشی نوین در حسابداری" ، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

3- مقاله اي با عنوان " فرآیند حسابرسی و گزارشگری مالی محیط زیست"، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

4- مقاله اي با عنوان " آشنایی اجمالی با حسابداری اجتماعی و حسابداری مسئولیت های اجتماعی"، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

5- مقاله اي با عنوان " مدیریت منابع انسانی"، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

6- مقاله اي با عنوان " نگرشی نوین در مدیریت روابط انسانی"، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

7- مقاله اي با عنوان " بررسی مدل های پیش بینی ورشکستگی"، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

8- مقاله اي با عنوان " سرمایه فکری دانشی نوین در حسابداری"، همایش ملی حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور.

9- مقاله ای با عنوان " نقش ریسک در اعتبارات اسنادی بر اساس اینکوترمز 2011" ، همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

10- مقاله ای با عنوان " نقش سرمایه فکری در کیفیت اطلاعات مالی" ، همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

13- پايان نامه , تحت عنوان تأثیر محافظه کاری و کیفیت سود بر ارزش گذاری وجوه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران".

چارت دروس گروه حسابداری
چارت دروس کارشناسی ارشد

کارشناسی:  حسابداری

کارشناسی ارشد: حسابداری

دکترای تخصصی:  دانشجوی دکتری حسابداری

مدرک ILTS زبان انگلیسی

سوابق پژوهشی:

“Professional Commitment on Dysfunctional Audit Behaviour in audit organizations of Isfahan Public Accountancy” published in IJCRB January Edition 2014–IJCRB  Vol .5, No.9

“ Professional  And  Organizational Commitment On Dysfunctional Audit Behaviour “ First International  Conference On Accounting, Economics And Financial Management, Social Sciences Held On June 21,2014, Rasht , Iran , Isc

“Organisational Commitment On Dysfunctional Audit Behavior “ At The Accounting , Economics And Financial Management Conference , Held At The Olympic Hotel _ Tehran , Iran , On October 26,2014, ISC

“The Impact of Organizational Commitment on the Auditor's Professional Commitment” certification of the second conference on accounting , financial management and investment ( CAFMI2014) , ISSN:2322-3510.

“Study Of Relationship With Marketing Department’ Customer And Function Of Marketing Department” International  Conference On Management , Economics And Humanities, 17 May ,2015 Istanbul – Turker .

بررسی ارتباط بین تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی  حسابرس(مطالعه موردی: سازمان های حسابرسی رسمی در استان اصفهان) همایش ملی در اصفهان ، ISC  ، موسسه آموزش عالی جامی

سوابق تالیف :

تالیف کتاب با عنوان مبانی تعهدات و رفتار حسابرسان ، ناشر : گروه آموزشی مدرس ، سنجش و دانش ، چاپ اول 1397

سوابق اجرایی:

تنظیم و تحریر دفاتر قانونی شرکت های مختلف

حسابدار و مدیر مالی ، شرکت سبزدارو 1392

مدرس دانشگاه فنی دختران شهرضا از سال 1392 تا کنون

مدیر گروه حسابداری دانشگاه فنی دختران شهرضا

مدرس دانشگاه ازاد واحد دهاقان از سال 1393

مدرس آموزشگاههای  فنی و حرفه ای خصوصی 

مدرس و تحلیل گر تکنیکال بورس اوراق بهادار

مدرس زبان انگلیسی آموزشگاههای خصوصی

مدرس و مدیر گروه ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی علوم و فن آوری سپاهان