اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
مدیران گروه رشته روانشناسی

مدیر گروه کارشناسی ارشد روانشناسی

نام ونام خانوادگی:دکترپروین جمشیدیان قلعه شاهی

مرتبه علمی: استادیار

Email:jamshidianp@yahoo.com

شماره تماس:36530241 داخلی:152

مدیر گروه کارشناسی روانشناسی

نام ونام خانوادگی: رویا مشاک

مرتبه علمی: مربی

Email: mashak239@yahoo.com

شماره تماس:36530241 داخلی: 121

 

تاریخچه روانشناسی

تا 80 سال پيش روانشناسي را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي مي‌دانستند كه رويداد‌هاي دروني،‌ ذهني و مغزي را مثل تصورات، خاطرات،‌ افكار و احساسات مطالعه مي‌كند. طبق اين تعريف، روانشناسي شاخه‌اي از ذهني‌ترين بخش دانش انسان؛ يعني فلسفه بود. اما از اوايل قرن بيستم و با پيشرفت سريع دو علم زيست‌شناسي و فيزيك،‌ روانشناسي نيز مطالعه ذهني (زندگي رواني) را كنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار موجودات پرداخت. متأسفانه‌ هنوز در كشور ما بسياري‌ از مردم‌، روانشناسي‌ را با كف‌بيني‌ و احضار روح‌ يكي‌ مي‌دانند در حالي‌ كه‌ روانشناسي‌ شاخه‌اي‌ از علوم‌ زيستي‌ است‌ كه‌ هم‌ به‌ مطالعه‌ عيني‌ رفتار قابل‌ مشاهده‌ مي‌پردازد و هم‌ به‌ فهم‌ و درك‌ فرآيندهاي‌ ذهني‌ كه‌ مستقيماً قابل‌ مشاهده‌ نبوده‌ و براساس‌ داده‌هاي‌ رفتاري‌ و عصب‌ زيست‌شناختي‌ قابل‌ استنباط‌ است‌، توجه‌ دارد. همچنین عقیده و دیدگاه روان‌شناس نسبت به انسان، در فرایند تحقیق بسیار متأثر است، لذا از این جنبه نیز، روان‌شناسی به دنیای فلسفه مرتبط می‌شود. به این ترتیب شاید بتوان روان‌شناسی را حقیقتاً آمیزه‌ای منحصربه‌فرد از علوم گوناگونی نظیر زیست‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فلسفه و … دانست. روان‌شناسی مفاهیمی همچون ادراک، شناخت، تمرکز، توجه، احساسات، پدیده شناسی، انگیزه، کارکرد ذهن، شخصیت، رفتار، روابط بین فردی، خانواده ، شغلی، تيزهوشان‌ و معلولين‌ جسماني‌ را در برگرفته و بطور کلی خدماتی‌ در سه‌ زمينه‌ تشخيص‌، درمان‌ و پيشنهادِ روش‌هايي‌ براي‌ پيشگيري‌ از معضلات‌ و ناهنجاري‌هاي‌ رفتاري و دیگر زمینه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

معرفی گروه روان شناسی

گروه روان شناسی دانشگاه علوم و فناوری سپاهان، فعالیت آموزشی خود را درسال 1394 در مقطع کارشناسی روان شناسی پیوسته شروع نموده و با ارایه خدمات در مرکز مشاوره و روان شناسی در دانشگاه، خدماتش را در اختیار عموم دانشجویان و در صورت لزوم خانواده آنان قرار داده است. برنامه فعلی برای رشته روانشناسی به صورت بدون گرایش، طراحی شده است و کلیه دروس در برگیرنده گرایش های قبلی مثل بالینی، عمومی، صنعتی و سازمانی، کودکان استثنایی و مشاوره در آن گنجانده شده است و برنامه به گونه ای تدوین شده كه فارغ التحصیل آن در هر موقعیت شغلی قرار گیرد بتواند از اطلاعات و مطالب ارایه شده در دوره، به خوبی بهره مند شده و کاملاً کارآمد و مؤثر باشد.

رزومۀ دکتر پروین جمشیدیان قلعه‌شاهی: مدیرگروه کارشناسی ارشد روان‌شناسی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: روان‌شناسی عمومی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد: روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

دکترای تخصصی: روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (اصفهان)

موضوع رسالۀ دکتری: تدوین بستۀ درمانی مثبت­نگر ایرانی ـ اسلامی و مقایسۀ اثربخشی آن با درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی،اضطراب، استرس و بهزیستی روان­شناختی زنان نابارور شهر اصفهان.

 

سوابق تالیف، ترجمه و ویراستاری کتاب‌های تخصصی:

تالیف کتاب: روان شناسی مثبت: علم شکوفایی توانمندی‌ها و فضائل انسانی، انتشارات ارجمند.

ترجمۀ کتاب: کتاب‌کار خوردن با توجهِ آگاهانه، تکنیک‌های توجه‌آگاهی برای غلبه بر خوردن هیجانی

 دستیابی به انتخاب های سالم غذایی و ایجاد احساس شادی و رضایت، انتشارات ارجمند.

ویراستاری کتاب: پیشگیری از خودکشی: رویکرد راه‌حل محور: ابزاری حیاتی برای روان‌درمانگران و کارآموزان روان‌درمانی تا با رویکرد راه حل محور به افرادی یاری برسانند که ادامۀ زندگی را دشوار می‌دانند، انتشارات ارجمند.

 

سوابق تألیف برای مطالعۀ عموم:

نویسندۀ بروشورهای مربوط به مسائل روان‌شناسی در مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌‌آباد از سال 1390 تا 1395.

عضو هیأت نویسندگانِ فصلنامۀ نسیم بهارِ مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌‌آباد از سال 1394 تا 1395.

 

سوابق پژوهشی و مقالات منتشر شده:

پروين جمشيديان قلعه شاهي، پرورش تاب آوری خانواده: مروری بر عوامل کلیدی محافظ، مجلۀ بر خط دانش روان‌شناختی، 1391.

پروين جمشيديان قلعه شاهي، غلامرضا منشئي، مليحه يعقوب زاده، بررسی رابطه بین سبک های شوخ طبعی با ابعاد فرسودگی شغلی پرستاران شهر نجف آباد در سال 1392، مجلۀ مراقبت های نوین، 1393.

پروين جمشيديان قلعه‌شاهي، بررسي اثربخشي ترکيب آموزش معکوس سازي عادت (HRT) با درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT)  بر کاهش نشانگان اختلال موکني، مجلۀ علمي پزشکي جندي شاپور، 1394.

پروین جمشيديان قلعه‌شاهي، اصغر آقایی، محسن گل پرور، بررسی اثربخشی درمان مثبت‌نگر ایرانی ـ اسلامی بر اضطراب، استرس و افسردگی زنان نابارور، مجلۀ دانشکدۀ پزشکی اصفهان،1396.

پروین جمشيديان قلعه‌شاهي، اصغر آقایی، محسن گل پرور، مقایسه تأثیر درمان مثبت نگر ایرانی اسلامی و درمان پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی زنان نابارور شهر اصفهان، مجلۀ دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1396.

پروین جمشيديان قلعه‌شاهي، اصغر آقایی، محسن گل پرور، مقایسۀ تأثیر درمان مثبت‌نگر ایرانی با درمان پذیرش و تعهد بر افسردگی، اضطراب و تنش زنان نابارور شهر اصفهان، مجلۀ مدیریت ارتقای سلامت، 1396.

صغری ابراهیمی قوام، پروین جمشیدیان قلعه شاهی، پریسا فرنودیان، شیما وفا، مقایسه تاب آوری ، رضایت از زندگی و سلامت روانی و رابطه آنها با ویژگی های جمعیت شناختی زنان مطلقه و متاهل شهر اصفهان، اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی، 1393.

The effectiveness of group cognitive behavioral training in changing nulliparous women’s attitudes and choice of delivery route, Fahimeh Amini, Parvin Jamshidian Qalehshahi, Modern Care Journal, 2015.

 

سوابق تدریس دروس تخصصی روان‌شناسی:

دانشگاه پیام نور واحد خوراسگان: در مقطع کارشناسی

دانشگاه پیام نور واحد نجف‌آباد: در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر: در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد: در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

دانشگاه سپاهان: در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

سوابق راهنمایی و داوری بیش از 60 عنوان پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

دانشگاه سپاهان

 

سوابق مشاوره و درمان:

دارای پروانۀ اشتغال حرفه ای از سازمان نظام روان­شناسی و مشاوره به شمارۀ 3688

مرکز مشاورۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف­آباد به عنوان روان­شناس از سال 1389 تا 1395

مرکز مشاورۀ فهیم به عنوان روان­شناس از سال 1391 تا 1394

مرکز مشاورۀ طه به عنوان روان­شناس از سال 1392 تا 1394

مرکز مشاورۀ آیین مهر به عنوان روان­شناس از سال 1394 تا کنون

مرکز مشاورۀ دانشگاه پیام نور واحد نجف‌آباد به عنوان روان‌شناس از سال 1394 تا 1395

مرکز مشاورۀ نیک کار  به عنوان روان‌شناسی از 1395 تا کنون

 

مدرس کارگاه‌های آموزشی تخصصی و عمومی که تعدادی از آنها عبارتند از:

کارگاه مهارت­های مطالعه برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد

کارگاه مهارت­های تقویت اراده برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد

کارگاه مهارت­های ارتباط مؤثر برای کارمندان دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد

کارگاه مهارت­های ارتباط مؤثر برای کارمندان بیمارستان اصفهان کلینیک (بیمارستان دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد)

کارگاه زبان بدن برای دانشجویان دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد

کارگاه آشنایی با اصول مقاله نویسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد روان­شناسی بالینی دانشگاه آزاد واحد نجف­آباد

کارگاه مهارت­های مقابله با استرس کار برای کارمندان اداره‌ی برق شهرستان نجف­آباد

کارگاه بهداشت روانی در محیط کار برای کارمندان دانشگاه پیام نور نجف‌آباد

برگزاری کارگاه در همایش سفیران سلامت دانشگاه پیام نور نجف آباد

کارگاه مهارت‌های ارتباط مؤثر در اتاق درمان (ارتباط درمانگر و درمانجو ) برای دانشجویان ارشد روان‌شناسی بالینی در دانشگاه آزاد واحد نجف‌آباد

سوابق اجرایی:

مدیر مرکز مشاورۀ آیین مهر از سال 1394 تا کنون

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه سپاهان از سال 1397 تا 1398

مدیر مرکز مشاورۀ دانشگاه سپاهان

کارشناسی: روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی

ب) سوابق پژوهشی

1-مقالات علمی- پژوهشی (داخلی و خارجی): 5 مقاله تا سال 1395

2-مقالات علمی ترویجی: 5 مقاله تا سال 1395

3-مقالات ارائه شده در کنفرانس های(داخلی، خارجی): 23 مقاله تا سال 1395

4- تالیف کتاب: 1 کتاب

5- طرح های پژوهشی: 7 طرح تا سال 1395

ج) سوابق متفرقه

1- بسیجی فعال از سال 1385 و کارشناس دفتر بسیج اساتیداز سال 1392

2-مشاور و روانشناس در دفتر مشاوره و امور خوابگاه های دانشجویی از سال 1385 تاسال 1394

3-همکاری با دفتر مجلات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد

4-سابقه تدریس دروس روانشناسی از سال 1386

5- فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها از سال 1386 تاکنون

6- مدیر گروه و عضو هییت علمی دانشگاه سپاهان از سال 1394

چارت درسی گروه روانشناسی
چارت درسی گروه روانشناسی