اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
آرم دانشگاه
آرم دانشگاه
مدیر مرکز فناوری اطلاعات

نام ونام خانوادگی :مهندس امید دوستی

سمت: مدیر فناوری اطلاعات و مدیر آموزش مجازی

Email:omiddoosti@gmail.com

شماره تماس : 36530241

داخلی : 118