اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
روانشناس

نام ونام خانوادگی: دکترپروین جمشیدیان قلعه شاهی

سمت: روانشناس و مدرس دانشگاه

Email:jamshidianp@yahoo.com

شماره تماس:36530241 داخلی:152

 

خدمات مشاوره رایگان

زمان حضور مشاور در دانشگاه