اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
مسئول حراست

شماره تماس:36530241 داخلی: 154

 

 

حراست

اداره حراست دانشگاه علوم وفناوری سپاهان در راستاي حفاظت و حراست از ارزشهاي والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي و ايجاد نظم و انسجام در اداره تشكيلات سازماني دانشگاه فعاليت مي كند تا ضمن ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مناسب ، هرگونه انحراف و تخلفي را در امور اجرائي كشف نمايد و گزارش ها و رهنمودهاي لازم را در اين زمينه به مراجع ذيصلاح ارسال دارد.

در واقع وظيفه اصلي حراست ، مواظبت از سلامت سازمان است ،چرا كه هر سازماني جهت نيل به اهداف خود به سلامت بيروني و دروني نياز دارد. از آنجا كه سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگي ها و تهديدهاي دروني و نفوذي است ، براي حفظ سلامت و پيشگيري از آلودگي ها نيازمند سيستمي هستيم كه با دقت زياد اولا" " از نفوذ آفت ها به داخل سيستم جلوگيري كند.ثانيا" با تشخيص و شناخت آفت هاي دروني ، زمينه علاج به موقع سلامت سازمان را ايجاد كند.

بنا بر اين حضور حراست در عرصه فرآيندهاي سازماني ، همواره در راستاي دستيابي به دو هدف عمده زير است

۱-هدف كلان و راهبردي : حفظ و ارتقاي توان حفاظتي و امنيتي سازمان به منظور پيش برد اهداف سازماني

۲- اهداف عملياتي : همراهي و مساعدت مديران با ارائه مشورت هاي موثر و اطلاع رساني به موقع ، اعمال نظارت ها و اقدام هاي موثر براي حفاظت همه جانبه از ايمني و سلامت منابع سازمان

عملكرد حراست را مي توان در چهارچوب وظايف زير خلاصه نمود:

۱- حراست و صيانت  از دانشگاهيان اعم از كاركنان ، اعضاي هيات علمي و دانشجويان و جلوگيری از هرگونه تعرض نسبت به آنان

۲- كشف و مقابله با توطئه دشمنان خارجي و داخلي انقلاب اسلامي در راستاي لكه دار نمودن امنيت اجتماعي محيط دانشگاه

۳- كشف و برخورد با جرايم و تخلفات سياسي ، امنيتي و اداري مجموعه شاغلان در دانشگاه و اعلام به مبادي ذي ربط

۴- اجراي آيين نامه ها و دستورالعمل هاي حفاظت فيزيكي ، حفاظت اسناد و مدارك  و حفاظتiT

۵- نظارت بر حفاظت فيزيكي دانشگاه و تهيه طرح هاي حفاظت فيزيكي

۶- صدور مجوز تردد به اشخاص وافراد و وسائط نقليه به محوطه باز دانشگاه

7-ارایه گزارش تخلف و ناهنجاری ها در محیط دانشگاه درمورد دانشجویان،کارکنان واساتید وبررسی در کمیته انضباطی و کمیته تخلفات اداری

شرح وظيفه اداره حراست در چند حوزه و اداره قابل تعريف و مصوب است :

حفاظت پرسنلي1
 حفاظت و طبقه بندي اسناد و مدارك2
حفاظت فيزيكي3
حفاظت الکترونیک و آی تی4

توجه :قابل توجه دانشجویان ،اساتید وکارکنان محترم می رساند هرگونه پیشنهاد واطلاع و مطلبی در هریک از زمینه های فوق دررابطه با مسائل دانشگاه  را با مسئول حراست از طریق تلفن ویا به صورت حضوری ویا کتبی می توانید در میان بگذارید