اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱

مدیر گروه علوم پایه - زبان

نام ونام خانوادگی: بهروز بختیاری

مرتبه علمی: مربی

Email:bakhtiari.behrooz@yahoo.com

شماره تماس:36530241 داخلی :128