اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
مزایده واگذاری واحد انتشارات
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 14 بهمن 1399
مزایده: واحد انتشارات دانشگاه سپاهان در امور تایپ و تکثیر و پایان نامه و ... واگذار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر به دفتر ریاست دانشگاه مراجعه نمایید.