اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحانات ترم دوم 1399-1400
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 27 خرداد 1400