اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 28 مرداد 1400