اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
برنامه و ساعت تشکیل کلاس های تربیت بدنی نیمسال اول 98- 97
ارسال شده در تاریخ: شنبه 24 شهریور 1397