اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 97 که تطبیق واحد انجام داده اند
ارسال شده در تاریخ: پنج شنبه 5 مهر 1397
دانشجویان ورودی مهر 97 که تطبیق واحد انجام داده اند بایستی از ساعت 11 روز پنجشنبه 97/7/5 تا ساعت 24 روز جمعه 97/7/6 از طریق سایت مؤسسه (ورود به فایل دانشجو- انتخاب واحد) نست به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.