اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تشکیل نشدن کلاس مدیریت و تشکیلات کارگاه استاد شعرای نجاتی روز یکشنبه 97/2/9 ساعت 14
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 9 اردیبهشت 1397
تشکیل نشدن کلاس مدیریت و تشکیلات کارگاه استاد شعرای نجاتی روز یکشنبه 97/2/9 ساعت 14