اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تشکیل نشدن کلاس برنامه سازی پیشرفته 2 با استاد آقای مصلحی روز سه شنبه 97/2/11
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 9 اردیبهشت 1397
تشکیل نشدن کلاس برنامه سازی پیشرفته 2 با استاد آقای مصلحی روز سه شنبه 97/2/11