اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
امتحان میان ترم کتبی درس کاربرد رایانه در برق با استاد ابونصر روز سه شنبه 97/2/11 ساعت 10 صبح در سالن امتحانات برگزار خواهد شد
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 9 اردیبهشت 1397
امتحان میان ترم کتبی درس کاربرد رایانه در برق با استاد ابونصر روز سه شنبه 97/2/11 ساعت 10 صبح در سالن امتحانات برگزار خواهد شد