اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تقویم آموزشی نیمسال دوم 99- 98
ارسال شده در تاریخ: چهارشنبه 6 آذر 1398