اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد
ارسال شده در تاریخ: شنبه 9 آذر 1398
زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال 98 در مؤسسه علوم و فناوری سپاهان روز دوشنبه 98/9/11 و سه شنبه 98/9/12 از ساعت 8 الی 14 می باشد.