اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه حذف درس یا ترم
ارسال شده در تاریخ: یکشنبه 15 فروردین 1399
دانشجویان گرامی بدین وسیله به اطلاع می رساند که مطابق بخشنامه وزارت علوم ١- حذف کامل ترم از سوی دانشگاه همانند سایر دانشگاه ها امکان پذیر نیست و تمام تلاش مسئولین دانشگاه این است که ترم تحصیلی جاری به خوبی پایان بپذیرد تا دانشجویان از دوره تحصیل خود عقب نیفتند و همچنین دانشجویان ترم آخر بتوانند هر چه سریعتر فارغ التحصیل شوند. ٢- به استناد بخشنامه وزارت علوم هر یک از دانشجویان می توانند همانند ترم های گذشته به صورت انفرادی ترم خود را و یا هر تعداد واحد که بخواهند حذف نمایند با این تفاوت که محدویتی در تعداد واحد حذف شده نمی باشد. ٣- مسئولیت عقب افتادن و ... ناشی از حذف ترم یا درس به عهده خود دانشجو خواهد بود. ۴-دروس عملی و کارگاهی در فرصت مناسب مطابق دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه خواهد شد (اطلاع رسانی در زمان مناسب صورت خواهد گرفت ) ۵- در صورت ادامه وضعیت کنونی کرونا و عدم حل مشکل، قاعدتا ادامه ترم جاری و حتی احتمالا ترم آتی بصورت مجازی ارائه می گردد.