اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
پذیرش دانشجو بدون آزمون و با آزمون(از طریق بررسی سوابق تحصیلی)
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 13 شهریور 1397
نامه دفتر گسترش به سازمان سنجش در مورد تمدید مهلت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی تا پایان مهر ماه ۹۷ و اجازه ثبت نام برای دانشگاه های غیر انتفاعی