اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
نفرات برتر نیمسال اول 99- 98 دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی
ارسال شده در تاریخ: شنبه 28 تیر 1399