اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
زمانبندی جدید امتحان روز سه شنبه 99/11/07 و چهارشنبه 99/11/08
ارسال شده در تاریخ: دوشنبه 6 بهمن 1399