اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
آخرین آراء کمیسیون استانی مربوط به نیمسال اول 00-99
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 7 بهمن 1399
آخرین آراء کمیسیون استانی مربوط به نیمسال اول 00-99 : دانشجویان زیر فقط تا پایان نیمسال اول 99 فرصت دارند تا فارغ التحصیل شوند: - محسن علی نقی - زهرا ستاری فر- مریم مرادی فر- سحر معرفی فرد- شهناز امیدی . و دانشجویان زیر جهت تسویه حساب به آموزش مؤسسه مراجعه نمایند: یاسمن خرم پور-زاهرا نوروزی-سارا فانی