اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 7 بهمن 1399