اصفهان-سپاهان شهر-انتهای بلوار غدیر-بلوار پاسداران جنوبی
۰۳۱-۳۶۵۳۰۲۴۱
اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1399
ارسال شده در تاریخ: سه شنبه 7 بهمن 1399