به سایت موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان خوش آمدید
سایت در حال بروزرسانی است

جهت ورود به سامانه آموزیش مجازی از لینک زیر استفاده کنید

• سامانه آموزش مجازی دانشگاه •

جهت ورود به سامانه نمرات و انتخاب واحد از لینک زیر استفاده کنید

• سیستم آموزش دانشگاه •

031-36530241-7 : تماس با موسسه

آدرس : اصفهان سپاهانشهر ، انتهای بلوار غدیر ، انتهای بلوار پاسداران جنوبی