معرفی گروه های آموزشی علوم انسانی :
در حال حاضر گروه علوم انسانی دارای گروههای آموزشی ذیل می باشد:
مقطع کاردانی:
حسابداری بازرگانی

مقطع کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری

مقطع کارشناسی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
حسابداری
روانشناسی
آموزش زبان انگلیسی

مقطع کارشناسی ارشد
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
حسابداری
روانشناسی

این دانشکده از همکاری ..... عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاهی در مراتب مختلف علمی ، برخوردار می باشد، هم اکنون تعداد .... دانشجو در گروههای مختلف آموزشی و مقاطع تحصیلی گوناگون در دانشکده علوم انسانی ، مشغول تحصیل هستند.
پذیرش دانشجوو ادامه تحصیل در این موسسه آموزشی مطابق ضوابط وزارت علوم بوده و مدارک تحصیلی صادره مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد.

گروه‌های آموزشی علوم انسانیتمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi