1,353
دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

مکان : تهرانمحورهای کنفرانس :

مجموعه مدیریت

مجموعه اقتصاد

مجموعه علوم انسانی

مجموعه بین رشته ای مرتبط


کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان