دکتر محمدباقر توکلی

مهندس محمود باشنده خدایی

دکتر اصغر زینی اصفهانی

دکتر عبدالحسین سیف اللهی

دکتر سیدعباس شجاع الساداتی

حجت الاسلام کاظم قاضی زاده

مهندس حبیب مزروعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان