1400/09/26
جــشن شــــب یــــلدای مؤسسه ســپاهان

جــشن شــــب یــــلدای مؤسسه ســپاهان

محل برگزاری : سامانه مجازی سپاهان

1400/09/20
مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی موسسه آموزش عالی سپاهان برگزار می کند

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی موسسه آموزش عالی سپاهان برگزار می کند

ویژه دانشجویان

1400/09/15
دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

دومین کنفرانس ملی مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

مکان : تهران

1400/09/15
کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

کنفرانس ملی مدیریت و تجارت الکترونیک

مکان : تهران

1400/09/15
دومین جشنواره سراسری علمی، فرهنگی و هنری

دومین جشنواره سراسری علمی، فرهنگی و هنری

ویژه دانشجویان دختر