معرفی مرکز مشاوره و کارآفرینی سپاهان

آدرس : سپاهان شهر، انتهای بلوار غدیر،  بلوار پاسداران جنوبی، موسسه آموزش عالی سپاهان

شماره های تماس :
031- 36530241-7