معرفی مرکز مشاوره و کارآفرینی سپاهان

مرکز مشاوره و خدمات کار آفرینی مؤسسه آموزش عالی سپاهان در تاریخ 30/08/1400 از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ، مجوز فعالیت دریافت نموده است.• اهداف مرکز شامل موارد ذیل می باشد:


- ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت کارآفرینان ، دانش آموختگان دانشگاهی و فناوران.
- ایجاد زمینه های لازم برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی ، فن آوری و ایده های نوآورانه.
- ایجاد شرایط لازم برای توسعه همکاری بین بخش های تحقیقاتی و محیط کسب و کار با تأکید بر رویکرد محلی.
- تقویت ارتباط صنعت با جامعه. - توسعه فعالیت های کارآفرینانه ، جمعی و مشارکتی با توجه به مزیت ها و ظرفیت های اقتصادی کشور.
- ایجاد ارتباط معنادار و پایدار بین فعالیت های کار آفرینانه ، فضای کسب و کار و تولید.
- ایجاد بستر لازم برای هدایت کسب و کارهای نوپا(استارت آپ ها)در راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه.
- افزایش ضریب موفقیت کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان و تعاون گران.
- هدایت صاحبان سرمایه به فعالیتهای کارآفرینانه.
- کمک به بهبود فضای کسب و کار.

• زمینه های فعالیت مرکز مشاوره:


- ارائه مشاوره تخصصی به صاحبان ایده های نوآورانه از جمله تهیه و اجرای طرح توجیهی فنی و اقتصادی ، طرح کسب و کار ، مدل کسب و کار.
- هدایت صاحبان سرمایه و ایده در چهار چوب طرح های نوآورانه و بازار پذیر کسب و کار.
- ارائه مشاوره های تخصصی به کار آفرینان و کسب و کارهای نوپا(استارت آ پ ها) و کسب و کار تعاونی با رویکرد افزایش توان رقابت پذیری در بازارهای هدف.
- ارائه مشاوره به متقاضیان در خصوص مباحث قانونی و حقوقی و ارائه راهکارهای تأمین مالی طرح های نوآورانه.
- عارضه یابی کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهای تعاونی و ارائه راهکارهای تخصصی.
- ارائه مشاوره به منظور جذب فناوریهای نوین ، به کارگیری تکنولوژی های مدرن و افزایش دانش فنی بنگاههای اقتصادی ، تعاونی ها و بنگاههای اجتماعی.
- ارائه خدمات مشاوره ای آموزشی ، برنامه ریزی و مدیریتی به کسب و کارها و تعاونی ها.
- ارائه مشاوره در افزایش بهره وری ، مدیریت کیفیت جامع به کسب و کارها.
- برگزاری رویدادهای ترویجی کارآفرینی از جمله کارگاههای آموزشی تخصصی کار آفرینی ، اردوها و تورهای کارآفرینی.
- انجام امور مربوط به همکاری های علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع و سازمان های کشور.
- برقراری ارتباط با صنایع و سازمان ها برای عقد قرارداد در مورد طرح های علمی و تحقیقاتی.
- برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیئت علمی و دانشجویان

آدرس : سپاهان شهر، انتهای بلوار غدیر، بلوار پاسداران جنوبی، موسسه آموزش عالی سپاهان

شماره های تماس :
031- 36530241-7تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان