Alternate Text

نام و نام خانوادگی : دکتر سید محمدجواد رضوی
سمت : مدیر امور دانشجویی
Email : seyedjavadrazavi@gmail.com
شماره تماس : 36530241
داخلی : 139

کارورزی و کاراموزی چیست؟ کارآموز کیست؟
کارورزی و کاراموزی یک فرایند آموزشی است که با تمرکز بر کسب مهارت در کنار کسب دانش و معلومات تجربه فعالیت عملی را به فرد متقاضی کارآموزی می دهد. کارآموزی یا Apprenticeship در واقع ابتدا فعالیت و کار واقعی است که در کنار آن طبیعتا کسب علم و دانش در حوزه کاری نیز اتفاق می افتد.

کارآموزی چیست
کارآموزی یک نظام آموزشی است که در آن نسل جدیدی از نوآموزان و افرادی که جویای کسب مهارت هستند، در قالب فعالیتهای همراستا با شغل به کسب مهارت مشغول می شوند و گاهی در کنار آموزش های مهارتی، آموزش های آکادمیک را نیز کسب می کنند. همچنین کارآموزان می توانند در انتها در یک رشته خاص مهارت تخصصی کسب کرده و متخصص شوند. کارآموزی یک روش برد برد است که در آن کارآموز توسط کارفرما راهبری و همراهی می شود تا مهارت بیاموزد و در مقابل کارآموز فعالیت های مدنظر کارفرما را طبق خواسته او انجام می دهد؛ اگرچه کارآموز بیشتر سود می برد تا کارفرما، زیرا کارفرما زمان و ریسک نوع فعالیت آماتوری کارآموز را به جان می خرد اما کارآموز ریسک نمی کند.
کارورزی چیست
کارورزی یک روش دیگر است که یک استاد راهنما بالاسر کارورز حضور دارد و مفاهیم را به کارورز منتقل می کند. کارورز صرفا با مشاهده کاری که در حال انجام است، با روش انجام کار آشنا شده و به معلومات خود می افزاید. معمولا کارورز کار انجام نمی دهد اما همراستا با استاد راهنما قدم به قدم با روش انجام کار آشنا می شود. کارآموز کار میکند، کارورز روش انجام کار را یاد می گیرد. کارورزی بیشتر به سمت تئوری نزدیک است تا کار عملی.
کارآموزی یا کارورزی؟ تفاوت کارآموزی با کارورزی
همانطور که در بالاتر اشاره شد، در یک جمله می توان گفت که کارآموزی کاری عملی در کنار یادگیری است، اما کارورزی یادگیری روش انجام کار و تئوری ها و مباحث علمی و دانشی انجام کار است تا انجام دادن خود کار. لذا کارآموزی می تواند آورده و مزیت بیشتری برای فرد داشته باشد. امروزه در کشور ما کارآموزی بسیار کاربردی تر است. البته ناگفته نماند که حضور یک استاد درس کارورزی یا استاد دانشگاه در کنار کارورز بسیار مفید می تواند باشد؛ اما آیا همان استاد، خودش قبلا کار عملی انجام داده است؟!
کارآموز یا کارورز کیست
کارآموز فردی آماده به ورود به دنیای کار است اما هنوز تجربه کافی برای حضور در پیشه ای خاص را ندارد. لذا برای اینکه وارد یک حوزه کسب و کاری خاص شود ابتدا باید با چالش ها و پیچ و خم های آن کسب و کار آشنا شده و خود را آماده برای بدوش کشیدن بار یک کسب و کار یا یک مسئولیت در سازمانی خاص کند. کارآموز آماده کسب دانش و مهارت است. کارآموز ذهنش در حوزه مدنظرش، مانند یک صفحه سفید است که با کسب مهارت و همزمان دانش در کنار مهارت صفحه سفید ذهن خود را از مسائل و موضوعات مربوط به آن کسب و کار در حین کارآموزی حکاکی می کند. لذا کارآموز از افرادی که بدون کارآموزی وارد حوزه ای خاص می شوند بسیار جلوتر بوده و آماده تر است. تصور کنید، ورزشکاری که ابتدا نیم ساعت بدن خود را برای یک ساعت ورزش گرم می کند. بدن او آماده هر نوع حرکت است اما فردی که بدون گرم کردن شروع به ورزش کند ممکن است به خود و تیمش صدمه وارد کند. کارآموز هم دقیقا در دوره کارآموزی خود را گرم می کند تا بتواند وارد دنیای خشن و در عین حال هوشمند کسب و کار شود.
مراحل اخذ و گذارندان درس کارورزی دانشجویان دانشگاه سپاهان
دانشجویانی ابتدا درس کارورزی را در نیمسال مربوطه اخذ نموده سپس لازم است مطابق با اطلاعیه هر نیمسال که در کانال تلگرام معاونت دانشجویی دانشگاه اعلام می شود تنها در تاریخ های مربوطه اقدامات لازم را به عمل آوردید.

کانال تلگرام معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه سپاهان

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان