647
اطلاعیه تعطیلی دانشگاه سه شنبه مورخ ۱۴ تیرماه

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه سه شنبه مورخ ۱۴ تیرماه

فردا سه شنبه مورخ ۱۴ تیر ماه موسسه تعطیل می باشد.پیرو اطلاعیه مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان فردا سه شنبه 
مورخ ۱۴ ۴ ۱۴۰۱ دانشگاه تعطیل میباشد.


لازم به ذکر است زمان آزمونهای مربوطه متعاقبا اعلام میگردد.


کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان