692
اطلاعیه تعطیلی دانشگاه مورخ ۶ شهریور

اطلاعیه تعطیلی دانشگاه مورخ ۶ شهریور

وضعیت تعطیلی دانشگاه در تاریخ ۶ شهریورضمن عرض تسلیت به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله ناصری فردا یکشنبه مورخ   ۶/۶ /۱۴۰۱ موسسه تعطیل میباشد. ولیکن جلسات دفاع و امتحانات طبق برنامه برگزار میگردد و با توجه به اینکه روز یکشنبه آخرین فرصت ثبت نام برای داوطلبین جدیدالورود می باشد واحد آموزش، مالی و سایت جهت ارایه خدمات به مراجعه کنندگان فعال می باشد.


کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان