522
تمدید مهلت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان جدیدالورد

تمدید مهلت ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان جدیدالورد

ثبت نام پذیرفته شدگان جدیدالورود حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 28 مهرماه  تمدید شد.پذیرفته شده گرامی، ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسبت قبولی در موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان چنانچه تاکنون موفق به ثبت نام نشده اید، حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 28 مهرماه به موسسه آموزش عالی سپاهان مراجعه نمایید.
03136530241 داخلی 137
 


کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان