133
گرامیداشت هفته پژوهش

گرامیداشت هفته پژوهش

مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی موسسه آموزش عالی سپاهان برگزار می کند...از کلیه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد همچنین از دانشجویان محترم سال آخر مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی، جهت شرکت در این رویداد مهم دعوت به عمل می آید.


کلمات کلیدی :

هفته پژوهش دانشگاه سپاهان سمینار کار آفرینی