681
بروزرسانی مغایرت های انتخاب واحد با سامانه مجازی

بروزرسانی مغایرت های انتخاب واحد با سامانه مجازیبا سلام. کلیه مغایرت های دروس ثبت شده در انتخاب واحد با دروس ثبت شده در سامانه مجازی بعد از حذف و اضافه و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/12/07 بروزرسانی و برطرف می گردد.
کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان