805
سنوات مجاز هر یک از مقاطع تحصیلی

سنوات مجاز هر یک از مقاطع تحصیلیاطلاعیه مهم:

قابل توجه دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی:
تعداد سنوات مجاز هر یک از مقاطع تحصیلی به انضمام (سنوات ارفاقی):

- کارشناسی ارشد ۶ ترم تحصیلی
-کارشناسی ناپیوسته ۶ ترم تحصیلی
- کاردانی ۶ ترم تحصیلی
- کارشناسی پیوسته ۱۰ ترم تحصیلی

کلیه دانشجویانی که خارج از بازه فوق در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ واحد باقیمانده دارند جهت مجوز انتخاب واحد ضروریست تا روز ۵شنبه مورخ ۱۴ ۱۱ ۱۴۰۰ در سامانه سجاد جهت درخواست سنوات تحصیلی( شورای موارد خاص دانشگاه سپاهان/کمیسیون موارد خاص دانشگاه اصفهان) درخواست خود را ثبت نمایند، در غیر اینصورت مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.
آدرس:
سامانه جامع امور دانشجویان(سجاد)
portal.saorg.irفایل های ضمیمه :راهنمای ثبت درخواست در سامانه سجاد

کلمات کلیدی :

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای مؤسسه آموزش عالی سپاهان محفوظ می‌باشد.

Programming & SEO By Omid Doosti And Ali Yousefi


ای نماد سپاهان